Công tác Tư vấn GTVL 9 tháng đầu năm 2019

của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái

1. Công tác Tư vấn

- Phối hợp với 21 trường THPT, trung tâm GDNN – GDTX các huyện để tổ chức tư vấn định hướng nghề nghiệp, việc làm cho gần 4.800 học sinh khối lớp 12;

- Tham gia gian hàng tư vấn – giới thiệu việc làm do Trường cao đẳng nghề Yên Bái tổ chức. Tại đây cán bộ phòng tư vấn đã định hướng nghề cho các em học sinh lựa chọn nghề phù hợp; tư vấn việc làm trong nước, ngoài nước, các chế độ chính sách liên quan và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;

- Làm việc với các xã Phú Thịnh huyện Yên Bình, xã Minh Bảo thành phố Yên Bái, xã Hạnh Sơn huyện Văn Chấn để nắm bắt số lượng lao động và nhu cầu tìm việc làm của người lao động, làm việc trực tiếp để cung cấp thông tin về việc làm trong và ngoài nước;

- Thường xuyên xây dựng Bảng tổng hợp đơn hàng mới xuất khẩu lao động, du học và chuyển đổi visa lao động tại các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc; CHLB Nga; Philippin...;

- Tham mưu tổ chức Ngày hội việc làm, giáo dục nghề nghiệp vào ngày 17/5/2019 đã thu hút gần 1.000 lao động, học sinh, sinh viên tham gia, Trung tâm DVVL tỉnh tư vấn trực tiếp cho hơn 300 lao động;

- Tổ chức các phiên giao dịch việc làm năm 2019 tại 14 xã của huyện Lục Yên cho 537 lao động; 6 xã của huyện Văn Chấn cho 375 lao động; Ngoài ra phòng phối hợp với các công ty tổ chức mở 21 hội nghị tư vấn việc làm, tuyển dụng lao động tại 18 xã (09 xã huyện Văn Chấn; 04 xã huyện Văn Yên; 04 xã huyện Trạm Tấu và xã Minh Tiến huyện Lục Yên) cho 799 lao động;

- Tổ chức tư vấn cho 210 lao động tại hội trường của 3 thôn trên địa bàn xã Mông Sơn huyện Yên Bình. Bên cạnh đó phòng cử cán bộ đến làm việc trực tiếp với lãnh đạo đạo UBND 25 xã, của huyện Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên, TP Yên Bái để nắm bắt thông tin tình hình lao động và đăng thông tin tuyên dụng lao động lên lao phóng thanh của xã, thôn;

- Phối hợp với Công ty cổ phần thương mại Tam Quy tổ chức sơ tuyển lao động đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản đơn hàng nông nghiệp 6 tháng cho 25 lao động và tổ chức đưa lao động xuống khám sức khỏe ở Bệnh viện Giao thông vận tải tại Hà Nội; Tổ chức đưa 36 học sinh, phụ huynh và người lao động đi thăm quan tại Công ty HaUI thuộc Trường Đại học công nghiệp Hà Nội;

- Duy trì cập nhật đăng tải các đơn hàng mới đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng như Facebook Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái; trên website vieclamyenbai.net; vlyenbai.vieclamvietnam.gov.vn; vieclamvietnam.gov.vn;

+ Kết quả cụ thể: Tư vấn cho: 16.123/17.000 lượt người đạt 94,84% kế hoạch năm 2019 đề ra.

Trong đó:

+Tư vấn trực tiếp:9.205lượt người                                                                                                                                                      

+ Tư vấn cho lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp: 3.400 lượt người;

       + Tư vấn gián tiếp thông tin quảng cáo, tờ rơi, áp phích, website, fanpage: 34.518 lượt người.

+ Giới thiệu, cung ứng lao động, xuất khẩu lao động và du học

       Giới thiệu, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong nước: 1.274/1.300 người đạt 98% kế hoạch năm.

Trong đó:

+ Cung ứng 612 lao động xã hội;

+ Cung ứng lao động hưởng chính sách BHTN là 519 lao động;

+ Đưa lao động tham gia thị trường xuất khẩu lao động, du học là 143 lao động.

 
Trung tâm DVVL Yên Bái