Các Doanh nghiệp, các Trường, các Cơ sở đào tạo dạy nghề, các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động... và toàn thể người lao động đến tham gia Phiên giao dịch việc làm online Lần thứ 2 năm 2024.

Thời gian:        Từ 8h00 đến 11h30, Thứ 5 ngày 20 tháng 06 năm 2024

Địa điểm:       Văn phòng giao dịch Phố Nối - Trung tâm dịch vụ việc làm Hưng Yên

Địa chỉ:  Số 115 Đường Nguyễn Công Hoan - Phường Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên

ĐT: 02213.942.723;            E-Mail: thanhthaovlhy@gmail.com

Hotline: 0975.806.607 Mrs Thảo

Đến với phiên giao dịch việc làm online của chúng tôi các doanh nghiệp và người lao động sẽ được hỗ trợ kết nối với 07 tỉnh thành, kết nối tuyển dụng thông qua cầu online nhằm mở rộng địa bàn thu hút lao động để cung ứng cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho lao động thất nghiệp, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 tiếp cận được thông tin về học nghề, lao động, việc làm cũng như cơ hội tuyển dụng phù hợp với khả năng của bản thân.

Đề nghị các đơn vị gửi đăng ký tham gia sàn giao dịch việc làm online trước 11h30’ ngày 17/06/2024.

Trân trọng!