Trong đó:

+ Lao động được phỏng vấn tuyển dụng qua cầu online đi các tỉnh là:

- Lao động tại Hưng yên phỏng vấn đi các tỉnh gồm 26 người. Trong đó:

-Lao động Hưng Yên đi Hải Phòng 03 người,

-Lao động Hưng Yên đi Bắc Ninh 02 người

-Lao động Hưng Yên đi Hà Nội 04 người

-Lao động Hưng Yên đi Ninh Bình 03 người

-Lao động Hưng Yên đi Phú Thọ 02 người

-Lao động Hưng Yên đi Bắc Giang 01 người

-Lao động Hưng Yên đi Bắc Kan  02 người

-Lao động Hưng Yên đi Lạng sơn 01 người

-Lao động Hưng Yên đi Cao Bằng 01 người

-Lao động Hưng Yên đi Thái Nguyên 01 người

-Lao động Hưng Yên đi Quảng Ninh 02 người

-Lao động Hưng Yên đi Tuyên Quang 01 người

-Lao động Hưng Yên đi Điện Biên 03 người

+Lao động các tỉnh đến Hưng yên gồm 27 người.

-Lao động Bắc Giang  đến Hưng Yên phỏng vấn 03 người

-Lao động Phú Thọ đến Hưng Yên phỏng vấn 01 người

-Lao động Hải Phòng đến Hưng Yên 03 người

-Lao động Hà Nội  đến Hưng Yên  04 người.

-Lao động Bắc Ninh đến Hưng Yên 04 người.

-Lao động Ninh Bình đến Hưng Yên 04 người.

-Lao động Thái Nguyên đến Hưng Yên 01 người.

-Lao động Quảng Ninh đến Hưng Yên 03 người

-Lao động Điện Biên đến Hưng Yên 02 người

           -Lao động Cao Bằng đến Hưng Yên 01 người

           -Lao động Tuyên Quang đến Hưng Yên 01 người

+Trong đó:

+ Có 90 lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Sàn giao dịch chiếm 22,22%. Cụ thể như sau:

 -   Lao động có trình độ ĐH, CĐ là:                    10  chiếm          11,11%.

           -   Lao động có trình độ TC, CNKT là:                15  chiếm           16,67 %.

           -   Lao động phổ thông chưa qua đào tạo là:        65   chiếm           72,22 %.

+ Hẹn phỏng vấn lần 02 là:                                   12  chiếm               2,96%

+ XKLĐ hẹn làm thủ tục hồ sơ là:                        10   chiếm             2,46%

Tại phiên Giao dịch việc làm online (lần thứ 04/2023) đã có 04 lao động được tư vấn tuyển sinh vào học nghề tại các Trung tâm đào tạo nghề, các trường Trung cấp chiếm 4,44%. Các nghề chủ yếu là: Nghề cơ khí hàn, điện dân dụng, nấu ăn, may; Học ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Trung để phục vụ công tác XKLĐ

Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp là 25 lao động.