Tại Phiên giao dịch việc làm ngày 18/08/2023, theo bản báo cáo kết quả tuyển dụng của các đơn vị gửi về Ban Tổ chức, tổng số kết quả tuyển dụng và tuyển sinh đào tạo nghề kết quả cụ thể như sau: Tổng số 425 lượt lao động  truy cập tìm việc cũng như được nhà tuyển dụng  tư vấn, định hướng nghề nghiệp việc làm và phỏng vấn trên website của trung tâm. Bên cạnh đó số lao động được tư vấn, định hướng nghề nghiệp việc làm tại sàn GDVL là 390  lượt lao động. Số lao động do các DN ủy thác cho trung tâm trực tiếp phỏng vấn  280 lượt lao động .

 Trong đó:

+ Có 102 lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Sàn giao dịch cũng như qua website của trung tâm  chiếm 26,15%. Cụ thể như sau:

 -   Lao động có trình độ ĐH, CĐ là:                    15 chiếm       14,70%

           -   Lao động có trình độ TC, CNKT là:                   15 chiếm        14,70%

           -   Lao động phổ thông chưa qua đào tạo là:           72 chiếm          70,6%.

+ Hẹn phỏng vấn lần 02 là:                                  17 chiếm               4,35%.

+ XKLĐ hẹn làm thủ tục hồ sơ là:                        15 chiếm                  3,84%

Tại phiên Giao dịch việc làm lần 32 (lần thứ 32/2023) đã có 03 lao động được tư vấn tuyển sinh vào học nghề tại các Trung tâm đào tạo nghề, các trường Trung cấp chiếm 2,9%. Các nghề chủ yếu là: Nghề cơ khí hàn, điện dân dụng, nấu ăn, làm đẹp, làm móng, tóc, may; Học ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Trung để phục vụ công tác XKLĐ 

Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp là 35 lao động.