Trong đó:

+ Có 76 lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Sàn giao dịch cũng như qua website của trung tâm  chiếm 25,76%. Cụ thể như sau:

 -   Lao động có trình độ ĐH, CĐ là:                    15  chiếm       19,74%.

           -   Lao động có trình độ TC, CNKT là:              20  chiếm         26,31%.

           -   Lao động phổ thông chưa qua đào tạo là:       41 chiếm         53,95%.

+ Hẹn phỏng vấn lần 02 là:                                  18 chiếm          18,94%.

+ XKLĐ hẹn làm thủ tục hồ sơ là:                        0 chiếm       0%

Tại phiên Giao dịch việc làm lần 245(lần thứ 24/2021) đã có 03  lao động được tư vấn tuyển sinh vào học nghề tại các Trung tâm đào tạo nghề, các trường Trung cấp chiếm 3,94%. Các nghề chủ yếu là: Nghề cơ khí hàn, điện dân dụng, nấu ăn, làm đẹp,làm móng, tóc, may; Học ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Trung để phục vụ công tác XKLĐ

Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp là 12 lao động.