Trong đó:
+ Có 55 lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Sàn giao dịch cũng như qua website của trung tâm chiếm 24,44%. Cụ thể như sau:
- Lao động có trình độ ĐH, CĐ là: 05 chiếm 9,09%.
- Lao động có trình độ TC, CNKT là: 15 chiếm 27,28%.
- Lao động phổ thông chưa qua đào tạo là: 35 chiếm 63,63%.
+ Hẹn phỏng vấn lần 02 là: 20 chiếm 8,88%.
+ XKLĐ hẹn làm thủ tục hồ sơ là: 0 chiếm 0%
Tại phiên Giao dịch việc làm lần 241(lần thứ 20/2021) đã có 02 lao động được tư vấn tuyển sinh vào học nghề tại các Trung tâm đào tạo nghề, các trường Trung cấp chiếm 3,07%. Các nghề chủ yếu là: Nghề cơ khí hàn, điện dân dụng, nấu ăn, làm đẹp,làm móng, tóc, may; Học ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Trung để phục vụ công tác XKLĐ
Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp là 20 lao động.