Trong đó:
+ Có 30 lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Sàn giao dịch chiếm 20,68%. Cụ thể như sau:
- Lao động có trình độ ĐH, CĐ là: 10 chiếm 33,33%.
- Lao động có trình độ TC, CNKT là: 05 chiếm 16,67%.
- Lao động phổ thông chưa qua đào tạo là: 15 chiếm 50%.
+ Hẹn phỏng vấn lần 02 là: 16 chiếm 11,03%.
+ XKLĐ hẹn làm thủ tục hồ sơ là: 0 chiếm 0%
Tại phiên Giao dịch việc làm lần 225(lần thứ 04/2021) đã có 02 lao động được tư vấn tuyển sinh vào học nghề tại các Trung tâm đào tạo nghề, các trường Trung cấp chiếm 1,37%. Các nghề chủ yếu là: Nghề cơ khí hàn, điện dân dụng, nấu ăn, làm đẹp,làm móng, tóc, may; Học ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Trung để phục vụ công tác XKLĐ

Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp là 19 lao động.