Trong đó:

+ Có 30 lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Sàn giao dịch chiếm 22,22%. Cụ thể như sau:

 -   Lao động có trình độ ĐH, CĐ là:                    10  chiếm       33,33%.

           -   Lao động có trình độ TC, CNKT là:              15  chiếm         50%.

           -   Lao động phổ thông chưa qua đào tạo là:         05 chiếm     16,67%.

+ Hẹn phỏng vấn lần 02 là:                                  10 chiếm       7,40%.

+ XKLĐ hẹn làm thủ tục hồ sơ là:                        0 chiếm       0%

Tại phiên Giao dịch việc làm lần 224(lần thứ 03/2021) đã có 03  lao động được tư vấn tuyển sinh vào học nghề tại các Trung tâm đào tạo nghề, các trường Trung cấp chiếm 2,22%. Các nghề chủ yếu là: Nghề cơ khí hàn, điện dân dụng, nấu ăn, làm đẹp,làm móng, tóc, may; Học ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Trung để phục vụ công tác XKLĐ

Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp là 15 lao động.