Tổng số 315 lượt lao động truy cập tìm việc cũng như được nhà tuyển dụng tư vấn, định hướng nghề nghiệp việc làm và phỏng vấn trên website của trung tâm. Bên cạnh đó số lao động được tư vấn, định hướng nghề nghiệp việc làm tại sàn GDVL là 125 lượt lao động. Số lao động do các DN ủy thác cho trung tâm trực tiếp phỏng vấn là 135 lượt lao động.

 Trong đó:

+ Có 85 lao động được tuyển dụng trực tiếp tại Sàn giao dịch cũng như qua website của trung tâm chiếm 26,98%. Cụ thể như sau:

 -   Lao động có trình độ ĐH, CĐ là:                    04  chiếm       4,70%.

           -   Lao động có trình độ TC, CNKT là:              05  chiếm         5,89%.

           -   Lao động phổ thông chưa qua đào tạo là:       76 chiếm         89,41%.

+ Hẹn phỏng vấn lần 02 là:                                  15 chiếm          12%.

+ XKLĐ hẹn làm thủ tục hồ sơ là:                        0 chiếm       0%

Tại phiên Giao dịch việc làm lần 248 (lần thứ 01/2022) đã có 02 lao động được tư vấn tuyển sinh vào học nghề tại các Trung tâm đào tạo nghề, các trường Trung cấp chiếm 2,35%. Các nghề chủ yếu là: Nghề cơ khí hàn, điện dân dụng, nấu ăn, làm đẹp,làm móng, tóc, may; Học ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Trung để phục vụ công tác XKLĐ

Tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đăng ký, hưởng trợ cấp thất nghiệp là 10 lao động.