Sau 1 tháng giải ngân, ngành BHXH đã hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho gần 359.000 lao động, tương đương với số tiền hơn 1.018 tỉ đồng.

Lãnh đạo nhiều cơ quan BHXH cho biết việc chi trả tiền hỗ trợ chậm nhất vào ngày 10-9-2022 nên sau thời gian này, chính sách hỗ trợ NLĐ từ Quỹ BHTN sẽ dừng lại. Để bảo đảm quyền lợi cho NLĐ, BHXH nhiều tỉnh, thành đã công khai danh sách NLĐ thuộc đối tượng hỗ trợ đã nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định và đã được BHXH phê duyệt chi trên Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh, thành phố hoặc công khai số điện thoại để bổ sung thông tin, nhận tiền đúng ngày quy định, song nhiều trường hợp vẫn không có thông tin phản hồi.

Nguồn: https://nld.com.vn/